escape to a blissful

cocoon of relaxation

REFLEXOLOGY IN CARDIFF . ADWEITHEG YNG NGHAERDYDD

Hello, I'm Elin. Welcome! Helo, Elin ydw i. Croeso!

I am passionate about health and wellbeing on a mental, emotional and physical level. Rwy’n teimlo’n angerddol ynglŷn ag iechyd, lles emosiynol, corfforol a meddyliol pobl.

How reflexology works . Sut mae adweitheg yn gweithio

Reflexology is an ancient method that works with the reflex points in the feet, face and hands. Each body system is mapped out on the feet, face or hands. By pressing these reflexes you remove any blockages that prevent the energy flowing to that specific system.  This strengthens the body by activating its inner ability to heal itself.  It is a gentle therapy and heals the body holistically - mind, body and emotions. Dull hynafol yw Adweitheg lle mae modd gweithio ar bwyntiau ymateb yn y traed, yr wyneb, a’r dwylo. Mae holl batrymau systemau’r corff wedi eu mapio allan ar y traed, yr wyneb, a’r dwylo. Drwy wasgu ar y pwyntiau ymateb mae modd symud unrhyw atalfa sy’n rhwystro egni rhag llifo i’r rhan benodol honno o’r corff. Mae hyn yn cryfhau’r corff drwy ddeffro’i allu mewnol i’w iacháu ei hun. Therapi tyner yw hwn sy’n gwella’r corff yn holistig – y meddwl, y corff a’r emosiynau.

bodia element full black small_edited.pn

Elin has a lovely treatment room. I felt relaxed as soon as I walked in. She was very thorough with regard to the information she took from me prior to the treatment and was therefore able to tailor the treatment to meet my needs I sat on a cosy sofa drinking a lovely hot drink while she carried out the consultation. Her post treatment feedback was very thorough and she provided home care advice.

- Annette Ellis

Get in Touch . Cysylltwch â mi

Bodia is based in Cardiff. Yng Nghaerdydd y mae Bodia.

Get in touch to find out more or to book an appointment. Cysylltwch er mwyn cael mwy o wybodaeth neu i drefnu apwyntiad.

Thank you for your message, we will be in touch shortly.