treatments

REFLEXOLOGY . ADWEITHEG

First treatment and consultation 1hr 30min . Triniaeth gyntaf ac ymgynghoriad 1awr 30 munud  £60

Subsequent treatments 1hr 15 min . Triniaeth ychwanegol 1awr 15 munud  £50

De-stress with foot reflexology uniquely tailored for you. Brings balance and harmony to your body, mind and emotions. Ymlaciwch yn llwyr gydag awr o driniaeth adweitheg unigryw i chi.

FACIAL & FOOT REFLEXOLOGY ADWEITHEG TRAED A’R WYNEB

90 mins . 90 munud - £120

Rid yourself of stress and tension with this deeply powerful treatment. Balances  mind, body, and spirit. Contains a 30 minute facial reflexology and an hour foot reflexology. Triniaeth bwerus i ymadael a stress. Ceir cydbwysedd yn y corff,  meddwl,a’r  enaid. 30 mund o Adweitheg wyneb, ac awr o adweitheg traed, buddiol i’r holl gorff a’r meddwl.

17 photoshop web.jpg

BERGMAN ADVANCED FACIAL REFLEXOLOGY . ADWEITHEG DULL ZIGGY BERGMAN I’R WYNEB

30 mins - £60

A treatment that relaxes the facial muscles and benefit skin conditionssuch as acne, rosacea and reduces the appearance of wrinkles.  Triniaeth sydd yn ymlacio cyhyrau y wyneb ac sydd o fydd i acne, rosacea, ac i leihau rhychau.

dainty flowers web.jpg

ARBONNE FACIAL

ARBONNE IR WYNEB

30 mins . 30 munud - £50

Specially selected natural products tailored to your skin type, including facial massage and Gu Sha. Cynnyrch naturiol wedi eu dewis yn arbennig i’ch croen. Yn cynnwys Gu Sha a thylinio.

DSC-7967 web 02.jpg

INDIAN HEAD MASSAGE . TYLINO PEN INDIAIDD

30 mins . 30 munud - £45

This ancient Ayurvedic treatment will release all tension from the head neck and shoulders. Mae'r driniaeth Ayurvedic yma gyda'r gallu i rhyddhau tensiwn o'r pen, ysgwyddau a'r gwddwg.

REFLEXOLOGY SUPPORT FOR CANCER . ADWEITHEG I GANCR

30 mins - 1 hour . 30 munud i 1 awr - £25 - £50

Reflexology can give comfort and support during this challenging time. Ceir cysur a chefnogaeth gyda Adweitheg yn ystod y cyfnod anodd yma.

ella-olsson-C1Q3qOTlegg-unsplash.jpg

NATUROPATHIC NUTRITION . MAETHYDD

First consultation £80

Following consultations £60

Guiding you to improve your health through Naturopathic Nutrition. Yn eich tywys ar lwybr i wella eich iechyd gyda Maeth Naturopathig. 

REFLEXOLOGY FOR WEDDINGS

Contact for further details and pricing.

What better way to give something different to your guests. It is a long day for the feet and having a reflexologist discreetly giving relaxing foot treatment takes the pressure off, leaving your guests feeling re-charged before the night begins on the dance floor!

These are 10 to 15 minute treatments.