treatments

REFLEXOLOGY . ADWEITHEG

First treatment and consultation 1hr 30min . Triniaeth gyntaf ac ymgynghoriad 1awr 30 munud  £60

Subsequent treatments 1hr 15 min . Triniaeth ychwanegol 1awr 15 munud  £50

De-stress with foot reflexology uniquely tailored for you. Brings balance and harmony to your body, mind and emotions. Ymlaciwch yn llwyr gydag awr o driniaeth adweitheg unigryw i chi.

FACIAL & FOOT REFLEXOLOGY ADWEITHEG TRAED A’R WYNEB

90 mins . 90 munud - £120

Rid yourself of stress and tension with this deeply powerful treatment. Balances  mind, body, and spirit. Contains a 30 minute facial reflexology and an hour foot reflexology. Triniaeth bwerus i ymadael a stress. Ceir cydbwysedd yn y corff,  meddwl,a’r  enaid. 30 mund o Adweitheg wyneb, ac awr o adweitheg traed, buddiol i’r holl gorff a’r meddwl.

17 photoshop web.jpg

BERGMAN ADVANCED FACIAL REFLEXOLOGY . ADWEITHEG DULL ZIGGY BERGMAN I’R WYNEB

30 mins - £60

A treatment that relaxes the facial muscles and benefit skin conditionssuch as acne, rosacea and reduces the appearance of wrinkles.  Triniaeth sydd yn ymlacio cyhyrau y wyneb ac sydd o fydd i acne, rosacea, ac i leihau rhychau.

dainty flowers web.jpg

ARBONNE FACIAL

ARBONNE IR WYNEB

45 mins . 45 munud - £70

Arbonne Brighten Up range and the amazing Illuminating Derma Results is used, brightening dull looking skin with premature ageing and age spots. Using crystal tools to deeply massage the face and lift the muscles. Cynnyrch naturiol wedi eu dewis yn arbennig i’ch croen. Yn cynnwys Gu Sha a thylinio.

DSC-7967 web 02.jpg

INDIAN HEAD MASSAGE . TYLINO PEN INDIAIDD

30 mins . 30 munud - £45

This ancient Ayurvedic treatment will release all tension from the head neck and shoulders. Mae'r driniaeth Ayurvedic yma gyda'r gallu i rhyddhau tensiwn o'r pen, ysgwyddau a'r gwddwg.

REFLEXOLOGY SUPPORT FOR CANCER . ADWEITHEG I GANCR

30 mins - 1 hour . 30 munud i 1 awr - £25 - £50

Reflexology can give comfort and support during this challenging time. Ceir cysur a chefnogaeth gyda Adweitheg yn ystod y cyfnod anodd yma.

ella-olsson-C1Q3qOTlegg-unsplash.jpg

NATUROPATHIC NUTRITION . MAETHYDD

First consultation £80

Following consultations £60

Guiding you to improve your health through Naturopathic Nutrition. Yn eich tywys ar lwybr i wella eich iechyd gyda Maeth Naturopathig.